Přeskočit na obsah

Umožňujeme lidem tvořit, spojovat se a vytvářet národní kulturu.

„Přežije-li kultura, přežije národ“. JUDr. Jan Viktor Mládek (1911-1989), mecenáš a donátor umění, výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu

Umělecký svaz České republiky

Sdružení fyzických a právnických osob, profesionálních a amatérských umělců, kreativního průmyslu, kulturních, uměleckých, kreativních spolků a řemesel a profesionálních, amatérských a volnočasových uměleckých činností.

Poslání

Od roku 1930, kdy zanikl Svaz moderní kultury Devětšil, nebyl v naší zemi funkční Umělecký svaz. Doba dvou diktatur a následné ekonomické transformace nepřála hodnotám, které tvoří kulturní identitu a národní bohatství národa. V době sílící evropské integrace je ale podpora umění a národní kultury základním předpokladem pro naši budoucnost, pro zachování identity a národního bohatství. Heslo JUDr. Jana Viktora Mládka „Přežije-li kultura, přežije národ“ platí dnes více než kdy jindy. Proto je naším posláním vytvářet co nejlepší podmínky a budovat nové prostory pro aktivní tvorbu amatérského i profesionálního umění, rozšiřování infrastruktury pro kulturní a kreativní účely, pro rozvoj prostor pro umělce, zkušeben a myslcvičen, přístupných zdarma či za dostupnou cenu všem bez rozdílu na sociální, věkovou, příjmovou, rasovou či jinou příslušnost nebo region. Příkladem nám budiž sport, sportovní organizace a svazy a naším heslem Kolik hřišť a tělocvičen, tolik zkušeben neb myslcvičen.

Historie

Umělecký svaz vznikl roku 2015 kvůli neexistenci organizace hájící zájmy profesionálních a amatérských umělců. Hlásí se k odkazu Svazu moderní kultury Devětsil, který vznikl před 95 lety (1920). Jeho zakladatelé J. Seifert, V. Vančura, K. Teige a A. Hoffmeister věřili, že k umělecké revoluci je třeba organizovanou skupinu, že jednotlivec nemůže nic změnit, potřebuje být organizován. Se stejnou myšlenkou vznikly roku 2004 Zkusebny.com, hnutí hudebníků, které se rozšířilo o další umělce. Roku 2011 získaly Zkusebny.com řadu ocenění, která vedla ke zvýšenému zájmu veřejnosti. Na tomto základě vznikla nezisková organizace Občanské sdružení Kultura pro mládež, realizátor národní sítě volnočasových, kulturních a kreativních prostor Zkusebny.com. Následně OSKPM zakládá Umělecký svaz, jehož cílem je hájit zájmy občanů věnujících se kulturní a kreativní činnosti profesionálně či ve volném čase a být obdobou svazů zájmových, sportovních, odborových aj.

Členové

Hájíme zájmy milionu umělců, fyzických a právnických osob, profesionálních i amatérských umělců a kulturních spolků, organizovaných a neorganizovaných dětí, mládeže a dospělých, hudebníků, divadelníků, výtvarníků, žáků ZUŠ, konzervatoří, vysokých uměleckých škol, klientů DDM a dalších tvůrců kultury a duševních hodnot zaměstnaných v kulturním a kreativním průmyslu či trávících volný čas kulturní a kreativní činností. Vzdělávání v uměleckých oborech zajišťuje na 500 základních uměleckých škol, které studuje 250 tisíc dětí a 15 tisíc z nich ročně absolvuje. Mimoškolní vzdělávací aktivity nabízejí soukromé ZUŠ, DDM a řada dalších. Další vzdělání v kulturních oborech poskytuje 15 konzervatoří a přes 20 VŠ. Na vzdělávací systém není návaznost, neexistují prostory pro uměleckou tvorbu. Umění není součástí státní infrastruktury. Pokud Česká unie sportu registruje 1,2 millionu sportovců, pak musí Umělecký svaz ČR hájící práva podobného počtu umělců získat stejnou pozici.

Ocenění

Partneři