• Kultura pro mládež vytváří prostory pro mladé umělce a aktivně je podporuje v jejich snažení.
  • Zkušebna čili myslcvična má být zcela samozřejmý pojem, prostor pro každého, kdo potřebuje něco zkoušet.
  • Vytváříme volnočasová kulturní centra, zkušebny neb myslcvičny, pro každého bez rozdílu.
  • Umění je nástrojem k porozumění mezi komunitami. Umění nezná hranic.

Umožňujeme lidem tvořit, spojovat se a vytvářet národní kulturu.

„Přežije-li kultura, přežije národ“. JUDr. Jan Viktor Mládek (1911-1989), mecenáš a donátor umění, výkonný ředitel Mezinárodního měnového fondu

Historie

Umělecký svaz vznikl roku 2015 kvůli neexistenci organizace hájící zájmy profesionálních a amatérských umělců. Hlásí se k odkazu Svazu moderní kultury Devětsil, který vznikl před 95 lety (1920). Jeho zakladatelé J. Seifert, V. Vančura, K. Teige a A. Hoffmeister věřili, že k umělecké revoluci je třeba organizovanou skupinu, že jednotlivec nemůže nic změnit, potřebuje být organizován. Se stejnou myšlenkou vznikly roku 2004 Zkusebny.com, hnutí hudebníků, které se rozšířilo o další umělce. Roku 2011 získaly Zkusebny.com řadu ocenění, která vedla ke zvýšenému zájmu veřejnosti. Na tomto základě vznikla nezisková organizace Občanské sdružení Kultura pro mládež, realizátor národní sítě volnočasových kulturních a kreativních prostor Zkusebny.com. Dochází k budování poboček a růstu členů. OSKPM zakládá Umělecký svaz, jehož cílem je hájit zájmy občanů věnujících se kulturní a kreativní činnosti profesionálně či ve volném čase a být obdobou svazů zájmových, sportovních, odborových aj.

Poslání

Od roku 1930, kdy zanikl Svaz moderní kultury Devětšil, nebyl v naší zemi funkční Umělecký svaz. Doba dvou diktatur a následné ekonomické transformace nepřála hodnotám, které tvoří kulturní identitu a národní bohatství národa. V době sílící evropské integrace je ale podpora umění a národní kultury základním předpokladem pro naši budoucnost, pro zachování identity a národního bohatství. Heslo JUDr. Jana Viktora Mládka „Přežije-li kultura, přežije národ“ platí dnes více než kdy jindy. Proto je naším posláním vytvářet co nejlepší podmínky a budovat nové prostory pro aktivní tvorbu amatérského i profesionálního umění, rozšiřování infrastruktury pro kulturní a kreativní účely, pro rozvoj prostor pro umělce, zkušeben a myslcvičen, přístupných zdarma či za dostupnou cenu všem bez rozdílu na sociální, věkovou, příjmovou, rasovou či jinou příslušnost nebo region. Příkladem nám budiž sport, sportovní organizace a svazy a naším heslem Kolik hřišť a tělocvičen, tolik zkušeben neb myslcvičen.

Členové

Hájíme zájmy milionu umělců, fyzických a právnických osob, profesionálních i amatérských umělců a kulturních spolků, organizovaných a neorganizovaných dětí, mládeže a dospělých, hudebníků, divadelníků, výtvarníků, žáků ZUŠ, konzervatoří, vysokých uměleckých škol, klientů DDM a dalších tvůrců kultury a duševních hodnot zaměstnaných v kulturním a kreativním průmyslu či trávících volný čas kulturní a kreativní činností. Vzdělávání v uměleckých oborech zajišťuje na 500 základních uměleckých škol, které studuje 250 tisíc dětí a 15 tisíc z nich ročně absolvuje. Mimoškolní vzdělávací aktivity nabízejí soukromé ZUŠ, DDM a řada dalších. Další vzdělání v kulturních oborech poskytuje 15 konzervatoří a přes 20 VŠ. Na vzdělávací systém není návaznost, neexistují prostory pro uměleckou tvorbu. Umění není součástí státní infrastruktury. Pokud Česká unie sportu registruje 1,2 millionu sportovců, pak musí Umělecký svaz ČR hájící práva podobného počtu umělců získat stejnou pozici.

 

Ocenění

 
 

Partneři